Soorten stambomen

Stambomen in soorten:

Er zijn verschillende soorten stambomen. De meest gangbare stambomen zijn:

Genealogie:
In een genealogie worden alleen de nakomelingen in de mannelijke lijn gevolgd.

Parenteel:
In een parenteel worden alle nakomelingen van een persoon / echtpaar gevolgd.

Kwartierstaat:
Een kwartierstaat is een overzicht van alle voorouders van een persoon.

Stamreeks:
Een stamreeks kan zowel via de vader als de moeder worden uitgezocht. De mannelijke lijn gaat via de vader, naar de grootvader, naar de overgrootvader en uiteindelijk naar de stamvader.
De vrouwelijke lijn gaat volgens hetzelfde principe, maar dan via de moeder. De moeder van iemand zijn moeder en daar weer de moeder van tot aan de uiteindelijke stammoeder.

Naamreeks:
Bij een naamreeks worden de voorouders gevolgd met dezelfde achternaam. En dat hoeft niet persé via de mannelijke lijn te zijn.
Ook kan er gezocht worden naar voorouders met dezelfde voornaam. Dan wordt het een vernoemingsreeks.

HOE WERKT HET?

 

error: Content is protected !!