100 jaar Vrouwen van Nu

It âlders erf deed research naar de geschiedenis van de plattelandsvrouwen / Vrouwen van Nu t.b.v. een expositie in bezoekerscentrum Ma&Klif in Oudemirdum. Samen met het bezoekerscentrum richtten wij de expositie in.
Het Friesch Dagblad van 1 november 2018 besteedde hier met een groot artikel aandacht aan.

Bron: Friesch Dagblad 1 november 2018

 

Het is leuk wanneer je dit deelt op social media.

Dorpscanons in de krant

It âlders erf is als mede-initiator nauw betrokken bij het project dorpscanons van de Stichting FrieslandWonderland. In het Friesch Dagblad van 19 december j.l. staat daarover het volgende artikel.

Het is leuk wanneer je dit deelt op social media.

Dorpscanons

It âlders erf is als mede-initiator nauw betrokken bij het project dorpscanons van de Stichting FrieslandWonderland. In de Leeuwarder Courant van 9 december j.l. verscheen daarover het volgende artikel.

Het is leuk wanneer je dit deelt op social media.